Aranykorona +36 (46) 506 882 | Street Food Kisavas + 36 (70) 882 4080 | Finom Fried Food +36 (70) 882 4080 |Kezdőlap   

Aranykorona +36 (46) 506 882 | Street Food Kisavas + 36 (70) 882 4080 | Finom Fried Food +36 (70) 882 4080 |Kezdőlap   

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

I. A finom.unas.hu-n forgalmazott termékek ismertetése, tájékoztatója

A Top-Room KFt. webáruházában ételeket értékesítünk házhozszálltással illetve elvitelre.

II. A Szolgáltató

 1. A https://xn--webtterem-d4a.hu/ online áruházat a Top-Room Kft. üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató").
 2. A Szolgáltató cégneve: Top-Room Kft.
 3. A Szolgáltató székhelye: 3530 Miskolc, Kisavas első sor 19-20.
 4. Cégjegyzékszám: 05 09 007220
 5. Cégbejegyzés kelte: 1998.08.20
 6. Nyilvántartó cégbíróság: Miskolci Járásbíróság és Miskolci Törvényszék
 7. Adószám: 11589268-2-05
 8. Pénzforgalmi számlaszám:
  Bankszámla (IBAN): HU 10918001-00000117-51170001

 9. Magyarország Nemzetgazdasági Minisztériumának elődje a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (Belkereskedelmi és Idegenforgalmi Főosztály) által kiadott határozat szerint a Szolgáltató C/003071 nyilvántartási szám alatt, a jogszabályok szerint csomagküldő tevékenységet folytathat.
 10. A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítói:
  Marketing célú adatkezelés nyilvántartási szám: 
  Direkt marketing – Robinson lista, marketing célú adatkezelés nyilvántartási szám: 

III. A szolgáltatás igénybevétele

 1. A megrendelések leadása a https://xn--webtterem-d4a.hu/ internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a https://xn--webtterem-d4a.hu/webcímen. A szerződés nyelve a magyar nyelv. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben is leadott rendeléseket a Szolgáltató elfogadja. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató elektronikus úton küldi el a vásárlók részére. A megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. A rendelés leadása előtt a vásárlónak lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. 
 2. Az Eladó és a Megrendelő között a szerződés a Weboldalon a "kosárba", "fizetés" gombok, és a regisztrált felhasználóként történő bejelentkezést követően a "megrendelem" gomb megnyomásával jön létre. A megrendelésről és az így létrejött szerződésről az Eladó a Megrendelő részére elektronikus levél útján visszaigazolást küld. 
  •  Az Eladó a Weboldalon online rendelési felületet biztosít a Megrendelő részére, amely rendelési felületen az Eladó a Termékeket megrendelésre kínálja fel a Weboldal látogatói számára.
  •  A Megrendelő az online felületen a regisztráció elvégzése nélkül tudja a Termékeket megrendelni, majd bankárttyával vagy utánvéttel tudja a Termékek ellenértékét kiegyenlíteni.
  •  A Megrendelő a rendelés elküldésével bízza meg az Eladót a megrendelés teljesítésével.
  •  Amennyiben a megrendelést az Eladó nem tudja teljesíteni, erről a Megrendelőt elektronikus levélben értesíti.
  •  Az online boltban vásárolt Termékek jellemzőit a Megrendelő az adott Termék mellett feltüntetett adatokból és fényképből ismerheti meg részletesen.
  •  Az online megrendelés során kizárólag az aktuálisan feltüntetett termékekből lehet választani. Az online megrendelés "Megjegyzés" rovatában Eladó nem tud fogadni egyedi vagy plusz igényeket, ezért ezek elmaradásából, felelősség nem terheli az Eladót.
  • A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A szavatosságra és a jótállásra vonatkozó további információk a jelen Általános Szerződési Feltételek 3. számú mellékletében olvashatók.
 • IV.A megbízás teljesítése és a fizetés
 • 1. A megrendelt Terméket a Megrendelő az Eladó Weboldalon kiválasztott értékesítési helyén veszi át, előre utalással, online fizetéssel vagy utánvéttel egyenlíti ki annak ellenértékét.
 • 2. Amennyiben az online fizetés vagy előre utalás meghiúsul a rendelés leadása közben, az Eladó a rendelést automatikusan törli.
 • 3.Amennyiben a helyszínen Megrendelő nem tud készpénzben fizetni, Eladó a rendelést semmisnek veszi, újabb kiszállításra nincs lehetőség. Ez esetben Megrendelőnek újra kell leadni a rendelését az online felületen.
 • 4. A megrendelés alapján fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és a visszaigazoló elektronikus levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a Megrendelő személyes átvétel esetében az átvételkor kapja meg.
 • 5. A Megrendelő kötelezettsége a Termék(ek)et a kézbesítéskor a futár jelenlétében megvizsgálni, és a Termék(ek)en esetlegesen észlelt sérülést jelezni. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő kárért az Eladót felelősség nem terheli.
 • 6. A Weboldalon az egyes Termékek részletes jellemzése és fotója mellett megtalálható a Termékek vételára. A részletes ismertető oldalon feltüntetett vételár a jogszabályban meghatározott mértékű általános forgalmi adó összegét tartalmazza.
 • 7. Házhozszállítás megrendelése esetén a megrendelt Termék(ek) vételárához az Eladó hozzászámítja házhozszállítási szolgáltatás Weboldalon feltüntetett költségét, mely Miskolc belül 390 Ft (azaz ezer forint).

V. A megbízástól való elállás

 A megrendelés elküldését, illetve a felek közötti szerződés létrejöttét követően a Megrendelő nem kérheti a megrendelés módosítását. 

VI. Vásárlási és szállítási információk

A vásárló a megrendelt terméket átveheti személyesen a 3530 Miskolc, Kisavas első sor 19-20. 

  VII. Adatvédelem

  Az Eladó Megrendelőre vonatkozóan a birtokába jutott adatokat köteles bizalmasan kezelni, az adatokat kizárólag a megrendelések teljesítéséhez használhatja fel, az adatokat – hatósági megkeresés kivételével – marketing és reklámcélokra semmilyen formában nem továbbítja harmadik fél számára.

  VIII. Egyéb rendelkezések

  1. A Szolgáltató a webhelyet alkalomszerűen meglátogatókról azok egyedi azonosítására alkalmas adatot nem gyűjt. Az egyedi azonosításra alkalmatlan adatokat kizárólag statisztikai célból gyűjti és azokat csak összesített formában hozza nyilvánosságra. A Szolgáltató rendszere a vásárlók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a vásárlók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
  2. A Szolgáltató jogosult a vásárló részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a vásárló a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a vásárló által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.
  3. A vásárló az V.2. pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a vásárló részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a vásárló adatait a hírlevélre feliratkozott vásárlók adatai közül.
  4. A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét, mely a mrsz.hu címen érhető el.

   

  IX. Barion online fizetés

  Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény. A Barion rendszerével lehetőség adódik a megrendelésnél azonnal rendezni a megrendelés díját.

   

  Adatkezelési tájékoztató
  Adatvédelmi nyilatkozat

  Adatvédelmi nyilatkozat

  adatkezelési tájékoztató

  1 Az adatkezelési tájékoztató célja

  A Top-Room Kft. 3530 Miskolc, kisavas első sor 19-20., a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

  A Top-Room Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetőek.

  A Top-Room Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

  Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

  A Top-Room Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Top-Room Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

  A Top-Room Kft.az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

  2 Az adatkezelő adatai

  Amennyiben megkeresné Társaságunkat, aranykorona@aranykorona.eu és 46/506-882 elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

  A Top-Room Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.

  Név: Top-Room Kft.
  Székhely: 3530 Miskolc, Kisavas első sor 19-20.
  Cégjegyzékszám: 05 09 007220
  A bejegyző bíróság megnevezése: B.A.Z. Megyei Bíróság mint Cégbíróság
  Adószám: 11589268-2-05
  Telefonszám: 46/506-882
  E-mail: aranykorona@aranykorona.eu, finomfriedfood@gmail.com

  2.1 Adatvédelmi tisztviselő

  Név: Szendrei Mihály
  Telefonszám: 46/506-882

  3 A kezelt személyes adatok köre

  3.1 Regisztráció során megadandó személyes adatok

  Név, lakcím, születési hely, idő, anyja neve, személyi igazolvány szám vagy útlevélszám, gépjárművel való érkezés esetén forgalmi rendszám. Az egyén beazonosításához szükséges adatok megadása kötelező (név, születési adatok
  3.2 Technikai adatok

  A Top-Room Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
  – az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
  – hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
  – változatlansága igazolható (adatintegritás);
  – a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

  A Top-Room Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

  A Top-Room Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

  A Top-Room Kft. az adatkezelés során megőrzi

  – a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
  – a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
  – a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

  3.3 Cookie-k (Sütik)

  3.3.1 A sütik feladata

  – információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
  – megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
  – megkönnyítik a weboldal használatát;
  – minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

  A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

  3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

  Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Finom Fried Food weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

  3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

  Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

  3.4 Online rendeléshez kapcsolódó adatok

  Bankkártyán szereplő név, bankkártya száma, CVC kód, kártya érvényességi idő, számlázási információk (név, lakcím, irányítószám).

  3.5 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok
  Név, Telefonszám, e-mail cím. Mindegyik kötelező.

  3.6 Hírlevélhez kapcsolódó adatok
  Nincs hírlevél szolgáltatásunk.

  4 A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

  Az adatfelhasználás a szálláshely-szolgáltatás igénybevételének feltétel, az adatokat 5 évig tároljuk.

  5 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja
  5.1 Általános adatkezelési irányelvek

  A Top-Room Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

  Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

  Felhívjuk a Top-Room Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

  Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  – 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
  – Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
  – 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
  – 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
  – 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
  – 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

  6 Az adatok fizikai tárolási helyei

  Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

   Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az Varga Csaba Dániel fér hozzá.

   

  7 Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre
  A Top-Room Kft. működését ellenőrző hatóságok, amennyiben az adatok az ellenőrzés tárgyához kapcsolódnak.
  8 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

  Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

  8.1 Tájékoztatáshoz való jog

  A Top-Room Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

  8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

  8.3 Helyesbítés joga

  Az érintett kérheti a Top-Room Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

  8.4 Törléshez való jog

  Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Top-Room Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
  – személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  – az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  – az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  – a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  – a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  – a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

  Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyil-vánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

  8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

  Az érintett kérésére a Top-Room Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
  – az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
  – az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  – az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  – az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

  Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-delméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

  8.6 Adathordozáshoz való jog

  Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

  8.7 Tiltakozás joga

  Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

  Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

  8.9 Visszavonás joga

  Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

  8.10 Bírósághoz fordulás joga

  Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

  8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

  Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  Telefon: 0613911400
  Fax: 0613911410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap: http://www.naih.hu

  9 Egyéb rendelkezések

  E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
  Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

  A Top-Room Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

   

   

   

  Általános Szerződési Feltételek

  I. A finom.unas.hu-n forgalmazott termékek ismertetése, tájékoztatója

  A Top-Room KFt. webáruházában ételeket értékesítünk házhozszálltással illetve elvitelre.

  II. A Szolgáltató

  1. A https://xn--webtterem-d4a.hu/ online áruházat a Top-Room Kft. üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató").
  2. A Szolgáltató cégneve: Top-Room Kft.
  3. A Szolgáltató székhelye: 3530 Miskolc, Kisavas első sor 19-20.
  4. Cégjegyzékszám: 05 09 007220
  5. Cégbejegyzés kelte: 1998.08.20
  6. Nyilvántartó cégbíróság: Miskolci Járásbíróság és Miskolci Törvényszék
  7. Adószám: 11589268-2-05
  8. Pénzforgalmi számlaszám:
   Bankszámla (IBAN): HU 10918001-00000117-51170001

  9. Magyarország Nemzetgazdasági Minisztériumának elődje a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (Belkereskedelmi és Idegenforgalmi Főosztály) által kiadott határozat szerint a Szolgáltató C/003071 nyilvántartási szám alatt, a jogszabályok szerint csomagküldő tevékenységet folytathat.
  10. A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítói:
   Marketing célú adatkezelés nyilvántartási szám: 
   Direkt marketing – Robinson lista, marketing célú adatkezelés nyilvántartási szám: 

  III. A szolgáltatás igénybevétele

  1. A megrendelések leadása a https://xn--webtterem-d4a.hu/ internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a https://xn--webtterem-d4a.hu/webcímen. A szerződés nyelve a magyar nyelv. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben is leadott rendeléseket a Szolgáltató elfogadja. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató elektronikus úton küldi el a vásárlók részére. A megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. A rendelés leadása előtt a vásárlónak lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. 
  2. Az Eladó és a Megrendelő között a szerződés a Weboldalon a "kosárba", "fizetés" gombok, és a regisztrált felhasználóként történő bejelentkezést követően a "megrendelem" gomb megnyomásával jön létre. A megrendelésről és az így létrejött szerződésről az Eladó a Megrendelő részére elektronikus levél útján visszaigazolást küld. 
   •  Az Eladó a Weboldalon online rendelési felületet biztosít a Megrendelő részére, amely rendelési felületen az Eladó a Termékeket megrendelésre kínálja fel a Weboldal látogatói számára.
   •  A Megrendelő az online felületen a regisztráció elvégzése nélkül tudja a Termékeket megrendelni, majd bankárttyával vagy utánvéttel tudja a Termékek ellenértékét kiegyenlíteni.
   •  A Megrendelő a rendelés elküldésével bízza meg az Eladót a megrendelés teljesítésével.
   •  Amennyiben a megrendelést az Eladó nem tudja teljesíteni, erről a Megrendelőt elektronikus levélben értesíti.
   •  Az online boltban vásárolt Termékek jellemzőit a Megrendelő az adott Termék mellett feltüntetett adatokból és fényképből ismerheti meg részletesen.
   •  Az online megrendelés során kizárólag az aktuálisan feltüntetett termékekből lehet választani. Az online megrendelés "Megjegyzés" rovatában Eladó nem tud fogadni egyedi vagy plusz igényeket, ezért ezek elmaradásából, felelősség nem terheli az Eladót.
   • A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A szavatosságra és a jótállásra vonatkozó további információk a jelen Általános Szerződési Feltételek 3. számú mellékletében olvashatók.
  • IV.A megbízás teljesítése és a fizetés
  • 1. A megrendelt Terméket a Megrendelő az Eladó Weboldalon kiválasztott értékesítési helyén veszi át, előre utalással, online fizetéssel vagy utánvéttel egyenlíti ki annak ellenértékét.
  • 2. Amennyiben az online fizetés vagy előre utalás meghiúsul a rendelés leadása közben, az Eladó a rendelést automatikusan törli.
  • 3.Amennyiben a helyszínen Megrendelő nem tud készpénzben fizetni, Eladó a rendelést semmisnek veszi, újabb kiszállításra nincs lehetőség. Ez esetben Megrendelőnek újra kell leadni a rendelését az online felületen.
  • 4. A megrendelés alapján fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és a visszaigazoló elektronikus levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a Megrendelő személyes átvétel esetében az átvételkor kapja meg.
  • 5. A Megrendelő kötelezettsége a Termék(ek)et a kézbesítéskor a futár jelenlétében megvizsgálni, és a Termék(ek)en esetlegesen észlelt sérülést jelezni. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő kárért az Eladót felelősség nem terheli.
  • 6. A Weboldalon az egyes Termékek részletes jellemzése és fotója mellett megtalálható a Termékek vételára. A részletes ismertető oldalon feltüntetett vételár a jogszabályban meghatározott mértékű általános forgalmi adó összegét tartalmazza.
  • 7. Házhozszállítás megrendelése esetén a megrendelt Termék(ek) vételárához az Eladó hozzászámítja házhozszállítási szolgáltatás Weboldalon feltüntetett költségét, mely Miskolc belül 390 Ft (azaz ezer forint).

  V. A megbízástól való elállás

   A megrendelés elküldését, illetve a felek közötti szerződés létrejöttét követően a Megrendelő nem kérheti a megrendelés módosítását. 

  VI. Vásárlási és szállítási információk

  A vásárló a megrendelt terméket átveheti személyesen a 3530 Miskolc, Kisavas első sor 19-20. 

   VII. Adatvédelem

   Az Eladó Megrendelőre vonatkozóan a birtokába jutott adatokat köteles bizalmasan kezelni, az adatokat kizárólag a megrendelések teljesítéséhez használhatja fel, az adatokat – hatósági megkeresés kivételével – marketing és reklámcélokra semmilyen formában nem továbbítja harmadik fél számára.

   VIII. Egyéb rendelkezések

   1. A Szolgáltató a webhelyet alkalomszerűen meglátogatókról azok egyedi azonosítására alkalmas adatot nem gyűjt. Az egyedi azonosításra alkalmatlan adatokat kizárólag statisztikai célból gyűjti és azokat csak összesített formában hozza nyilvánosságra. A Szolgáltató rendszere a vásárlók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a vásárlók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
   2. A Szolgáltató jogosult a vásárló részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a vásárló a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a vásárló által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.
   3. A vásárló az V.2. pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a vásárló részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a vásárló adatait a hírlevélre feliratkozott vásárlók adatai közül.
   4. A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét, mely a mrsz.hu címen érhető el.

    

   IX. Barion online fizetés

   Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény. A Barion rendszerével lehetőség adódik a megrendelésnél azonnal rendezni a megrendelés díját.